Pts

1 2
赖沛君/陈健铭 15 28
邓俊文/谢影雪 21 30

事件

 • 赛局1首先获得5分 - Tan / Lai
 • 赛局1 在10分后平局
 • 赛局1首先获得10分 - Tan / Lai
 • 赛局1 在20分后平局
 • 赛局1首先获得15分 - Tang / Tse
 • 赛局1 在30分后领先 - 邓俊文/谢影雪
 • 赛局1首先获得20分 - Tang / Tse
 • 0-0: 赛局3得分
 • 15-21: 赛局1得分
 • 赛局2首先获得5分 - Tan / Lai
 • 赛局2 在10分后领先 - 陈建民/赖沛君
 • 赛局2首先获得10分 - Tan / Lai
 • 赛局2 在20分后领先 - 陈建民/赖沛君
 • 赛局2首先获得15分 - Tang / Tse
 • 赛局2 在30分后领先 - 邓俊文/谢影雪
 • 赛局2首先获得20分 - Tang / Tse