SJK II SJK II   克里斯蒂那体育会 克里斯蒂那体育会
3 进球 3
12 角球 4
1 黄牌 1
0 红牌 0
0 判罚 0
0 换人 0
78 78
危险进攻
78 78
3 3
射正球门
3 3

事件

 • 8' - 第1角球 - SJK II
 • 10' - 第2角球 - 克里斯蒂那体育会
 • 12' - 第3角球 - SJK II
 • 19' - 第4角球 - SJK II
 • 19' - 首先达到3个角球 - SJK II
 • 20' - 第5角球 - SJK II
 • 21' - 第1个进球 - (SJK II) -
 • 32' - 第6角球 - SJK II
 • 32' - 首先达到5个角球 - SJK II
 • 34' - 第2个进球 - (克里斯蒂那体育会) -
 • 39' - 第7角球 - 克里斯蒂那体育会
 • 41' - 第8角球 - SJK II
 • 42' - 第3个进球 - (SJK II) -
 • 2-1: 上半场得分
 • 55' - 第1张黄牌 - (SJK II)
 • 61' - 第9角球 - 克里斯蒂那体育会
 • 62' - 第4个进球 - (克里斯蒂那体育会) -
 • 65' - 第2张黄牌 - (克里斯蒂那体育会)
 • 67' - 第10角球 - SJK II
 • 67' - 首先达到7个角球 - SJK II
 • 68' - 第11角球 - 克里斯蒂那体育会
 • 69' - 第12角球 - SJK II
 • 77' - 第13角球 - SJK II
 • 77' - 首先达到9个角球 - SJK II
 • 79' - 第14角球 - SJK II
 • 81' - 第5个进球 - (SJK II) -
 • 85' - 第6个进球 - (克里斯蒂那体育会) -
 • 89' - 第15角球 - SJK II
 • 90+3' - 16th Corner - SJK II