DAL Mavericks (KARMA) Esports   ATL Hawks (JABZ) Esports
9 3分球 16
32 2分球 12
4 罚球 1
5 暂停 5
1 犯规 2
100 100
罚球命中率
100 100
DAL Mavericks (KARMA) Esports   ATL Hawks (JABZ) Esports
4 3分球 6
16 2分球 7
2 罚球 0
5 暂停 5
0 犯规 2
100 100
罚球命中率
0 0

得分

1 2 H 3 4 F
22 24 46 21 28 95
18 14 32 23 18 73