SDUSHOR N13 Alisa Ufa 2 女子 SDUSHOR N13 Alisa Ufa 2 女子   CSKA-3 Moscow Women CSKA-3 Moscow Women
得分

得分

1 2 F
19 12 31
10 9 19