Pts

1 2
许永凯/Kean Hean Loh 21 21
Krishna Prasad Garaga/Vishnu V. G. Panjala 16 16