[4] EHC 慕尼黑 3-2 ERC英格斯塔德 [10] 2016-10-16 17:00

体育场: Olympia-Eisstadion : 10

EHC 慕尼黑 EHC 慕尼黑   ERC英格斯塔德 ERC英格斯塔德
2 得分 2
38 射门 31
10 判罚 13
14 以多打少进球 0
1 / 7 - 0 / 5

得分

1 2 3 F AP
0 1 1 2 3
2 0 0 2 2

事件

  • 进球1 - ERC英格斯塔德
  • 进球2 - ERC英格斯塔德
  • 首先获得2 - ERC英格斯塔德
  • 0-2: 第一阶段得分
  • 进球3 - EHC 慕尼黑
  • 1-2: 第二阶段得分
  • 进球4 - EHC 慕尼黑