Foinikas Syrou Foinikas Syrou   Iraklis塞萨洛尼基 Iraklis塞萨洛尼基
28 发球局赢得分数 40
5 最长连胜 4

得分

1 2 3 4
Foinikas Syrou 26 17 25 22
Iraklis塞萨洛尼基 28 25 21 25

事件

 • 賽局1 - 首先達到5分 - Foinikas Syrou
 • 赛局1在10分后领先 - Foinikas Syrou
 • 賽局1 - 首先達到10分 - Foinikas Syrou
 • 赛局1在20分后领先 - Foinikas Syrou
 • 賽局1 - 首先達到15分 - Foinikas Syrou
 • 赛局1在30分后领先 - Foinikas Syrou
 • 賽局1 - 首先達到20分 - Foinikas Syrou
 • 26-28: 赛盘1得分
 • 賽局2 - 首先達到5分 - Iraklis Thessaloniki
 • 赛局2在10分后领先 - Iraklis Thessaloniki
 • 賽局2 - 首先達到10分 - Iraklis Thessaloniki
 • 赛局2在20分后领先 - Iraklis Thessaloniki
 • 賽局2 - 首先達到15分 - Iraklis Thessaloniki
 • 赛局2在30分后领先 - Iraklis Thessaloniki
 • 賽局2 - 首先達到20分 - Iraklis Thessaloniki
 • 17-25: 赛盘2得分
 • 賽局3 - 首先達到5分 - Foinikas Syrou
 • 赛局3在10分后领先 - Foinikas Syrou
 • 賽局3 - 首先達到10分 - Foinikas Syrou
 • 赛局3在20分后领先 - Foinikas Syrou
 • 賽局3 - 首先達到15分 - Foinikas Syrou
 • 赛局3在30分后领先 - Foinikas Syrou
 • 賽局3 - 首先達到20分 - Foinikas Syrou
 • 25-21: 赛盘3得分
 • 賽局4 - 首先達到5分 - Iraklis Thessaloniki
 • 赛局4在10后平局
 • 賽局4 - 首先達到10分 - Iraklis Thessaloniki
 • 赛局4在20后平局
 • 賽局4 - 首先達到15分 - Foinikas Syrou
 • 赛局4在30分后领先 - Foinikas Syrou
 • 賽局4 - 首先達到20分 - Foinikas Syrou
 • 22-25: Set 4 score