Spartak Helsinki

Spartak Helsinki 7-2 I-HK/OMV (芬兰Kolmonen) 2017-10-08 09:58

天气: 雨 场地: 人工草坪

I-HK/OMV