HC Vovky布罗瓦里

乌克兰冰球联赛 03/05 16:45 - HC Vovky布罗瓦里 v HK克列缅丘格 L 3-5
乌克兰冰球联赛 02/28 16:45 - Bilyi Bars v HC Vovky布罗瓦里 L 6-3
乌克兰冰球联赛 02/22 16:45 - HC Vovky布罗瓦里 v Galitsky Lvy Novoyavorivsk W 6-2
乌克兰冰球联赛 02/07 16:45 - HC Vovky布罗瓦里 v HK克列缅丘格 L 4-6
乌克兰冰球联赛 01/31 15:00 - HC Vovky布罗瓦里 v Bilyi Bars L 2-7
乌克兰冰球联赛 01/27 14:00 - HK克列缅丘格 v HC Vovky布罗瓦里 L 9-1
乌克兰冰球联赛 01/23 16:45 - HC Vovky布罗瓦里 v HC Donbass L 2-15
乌克兰冰球联赛 01/18 17:00 - HC Vovky布罗瓦里 v HK克列缅丘格 - 查看
乌克兰冰球联赛 01/12 17:30 - HC Vovky布罗瓦里 v HC Donbass L 0-19
乌克兰冰球联赛 01/11 15:50 - HC Vovky布罗瓦里 v 哈尔科夫迪纳摩 L 2-7
乌克兰冰球联赛 01/06 11:00 - Bilyi Bars v HC Vovky布罗瓦里 L 10-2
乌克兰冰球联赛 12/21 16:45 - HC Vovky布罗瓦里 v Galitsky Lvy Novoyavorivsk L 2-3
乌克兰冰球联赛 12/18 16:45 - HC Vovky布罗瓦里 v Bely Bars Belaya Tserkov L 1-4
乌克兰冰球联赛 11/29 16:00 - HK克列缅丘格 v HC Vovky布罗瓦里 L 7-0
乌克兰冰球联赛 11/22 17:00 - HC Halytsky Levy v HC Vovky布罗瓦里 L 3-1
乌克兰冰球联赛 11/20 16:45 - HC Vovky布罗瓦里 v HC Donbass L 3-9
乌克兰冰球联赛 11/15 16:30 - HC Vovky布罗瓦里 v HK克列缅丘格 L 1-5
乌克兰冰球联赛 10/25 15:00 - HC Vovky布罗瓦里 v Bilyi Bars L 3-6
乌克兰冰球联赛 10/18 15:00 - HC Vovky布罗瓦里 v HC Halytsky Levy W 8-4
乌克兰冰球联赛 10/09 15:00 - HC Vovky布罗瓦里 v HK克列缅丘格 L 5-9
乌克兰冰球联赛 10/05 15:00 - HC Vovky布罗瓦里 v 哈尔科夫迪纳摩 L 2-10
乌克兰冰球联赛 09/27 15:00 - HC Vovky布罗瓦里 v HC Halytsky Levy L 1-3
乌克兰冰球联赛 09/20 14:00 - HC Vovky布罗瓦里 v Bilyi Bars - 查看
乌克兰冰球联赛 09/15 15:00 - HK克列缅丘格 v HC Vovky布罗瓦里 L 7-1