Dmitri Razinkov

结果

莫斯科职业联赛 06/11 07:45 - Dmitri Razinkov v Nikita Lyfenko W 3-2
莫斯科职业联赛 06/11 06:45 - Dmitri Razinkov v 德米特里•彼得罗琴科 L 1-3
莫斯科职业联赛 06/11 06:15 - 谢尔盖•尼古林 v Dmitri Razinkov L 3-1
莫斯科职业联赛 06/11 04:45 - Dmitri Razinkov v Nikita Lyfenko W 3-0
莫斯科职业联赛 06/09 20:15 - 伊万•莫什科夫 v Dmitri Razinkov L 3-1
莫斯科职业联赛 06/09 18:45 - Dmitri Razinkov v 米哈伊尔·安德鲁森科 L 2-3
莫斯科职业联赛 06/09 18:15 - Nikita Lyfenko v Dmitri Razinkov W 2-3
莫斯科职业联赛 06/09 16:45 - Dmitri Razinkov v 伊万•莫什科夫 L 2-3
莫斯科职业联赛 06/07 19:45 - Dmitri Razinkov v Aleksandr Golyshev L 2-3
莫斯科职业联赛 06/07 18:45 - Dmitri Razinkov v 弗拉基米尔•马沙洛夫 L 0-3
莫斯科职业联赛 06/07 18:15 - 德米特里•彼得罗琴科 v Dmitri Razinkov W 2-3
莫斯科职业联赛 06/07 16:45 - Dmitri Razinkov v Aleksandr Golyshev W 3-2