Vasyl Verbianyi 瓦西里•韦比尼

结果

乌克兰TT杯 06/11 11:40 - Vasyl Verbianyi v Volodymyr Maksiuta W 3-0
乌克兰TT杯 06/11 10:30 - Vasyl Verbianyi v Volodymyr Maksiuta W 3-0
乌克兰TT杯 06/11 09:20 - Vasyl Verbianyi v 瓦西里•库什尼尔 L 0-3
乌克兰TT杯 06/11 08:10 - Vasyl Verbianyi v Andrii Hordii L 2-3
乌克兰TT杯 06/11 07:00 - Vasyl Verbianyi v Nazarii Kovalchuk W 3-2
乌克兰TT杯 06/10 12:15 - Vasyl Verbianyi v Volodymyr Maksiuta W 3-0
乌克兰TT杯 06/10 10:30 - Volodymyr Maksiuta v Vasyl Verbianyi W 0-3
乌克兰TT杯 06/10 09:55 - Vasyl Verbianyi v Nazarii Kovalchuk L 2-3
乌克兰TT杯 06/10 07:35 - Vasyl Verbianyi v 瓦西里•库什尼尔 W 3-1
乌克兰TT杯 06/10 05:50 - Vasyl Verbianyi v Nazarii Danyliuk W 3-1
乌克兰TT杯 06/08 12:15 - Vasyl Verbianyi v Nazarii Danyliuk W 3-0
乌克兰TT杯 06/08 11:05 - Vasyl Verbianyi v 瓦西里•库什尼尔 W 3-2