Mykhailo Oprysk

结果

乌克兰赢奖杯 01/05 19:00 - Mykhailo Oprysk v 塞里·库布拉克 W 3-0
乌克兰赢奖杯 01/05 18:00 - 费迪尔·巴赞 v Mykhailo Oprysk W 0-3
乌克兰赢奖杯 01/05 17:30 - Denys Ivchenko v Mykhailo Oprysk W 0-3
乌克兰赢奖杯 01/05 17:00 - Andrey Kostyuk v Mykhailo Oprysk W 0-3
乌克兰赢奖杯 01/05 15:30 - Mykhailo Oprysk v Sergey Korobeynik W 3-2
乌克兰赢奖杯 01/05 14:00 - Mykhailo Oprysk v Pavel Plyushch W 3-0
乌克兰赢奖杯 01/05 12:30 - Arkadiy Shtaer v Mykhailo Oprysk W 0-3
乌克兰赢奖杯 01/04 19:00 - Dmytro Bortsov v Mykhailo Oprysk L 3-1
乌克兰赢奖杯 01/04 18:30 - Mykhailo Oprysk v Andrey Kostyuk W 3-2
乌克兰赢奖杯 01/04 18:00 - 费迪尔·巴赞 v Mykhailo Oprysk W 1-3
乌克兰赢奖杯 01/04 17:00 - Mykhailo Oprysk v Pavel Plyushch W 3-0
乌克兰赢奖杯 01/04 15:00 - Mykhailo Oprysk v Denys Ivchenko W 3-1