Shalva Dzhanashiya 6-3,7-6 马克西姆 Ratniuk 2019-10-20 05:00

体育场: Court 1 : 29

沙尔瓦 Dzhanashia   马克西姆 Ratniuk