Volodymyr Uzhylovskyi 6-7,1-6 杰森 克罗斯 2019-07-01 14:00

体育场: Court 7 : 54

Volodymyr Uzhylovskyi   杰森 克罗斯